Профилактика

Денталната профилактика е изключително важна с оглед превенция на заболяванията на пародонта.

Тя се изразява в многостранна грижа за състоянието на устната кухина.

Почистването на зъбния камък с швейцарска апаратура – Piezon.

Piezon Spray

Полиране на зъбните повърхности с швейцарски апарат AirFlow.

EMSairflowhandy2__

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *