Детска стоматология

По-трудните малки пациенти получават специална демонстрация и подготовка за следващото лечение.

Орална хирургия

Екстрактрахирането, инцизирането и другите хирургични манипулации се извършват максимално атравматични и щадящо с най-подходящо обезболяване.

Профилактика

Почистване на зъбен камък с ултразвуков светлинен скалер и полиране на зъби с швейцарски апарат (Air Flow).