Entries by

Орална хирургия

Екстрактрахирането, инцизирането и другите хирургични манипулации се извършват максимално атравматични и щадящо с най-подходящо обезболяване.

Профилактика

Денталната профилактика е изключително важна с оглед превенция на заболяванията на пародонта. Тя се изразява в многостранна грижа за състоянието на устната кухина. Почистването на зъбния камък с швейцарска апаратура – Piezon. Полиране на зъбните повърхности с швейцарски апарат AirFlow.