Орална хирургия

Екстрактрахирането, инцизирането и другите хирургични манипулации се извършват максимално атравматични и щадящо с най-подходящо обезболяване.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *